×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

บทพิสูจน์ของสองเรา บทพิสูจน์ของสองเรา

บทพิสูจน์ของสองเรา

รายละเอียดคอนเทนต์
Sakkoo Seika Japan, BL
วันปฐมนิเทศ คนที่ยืนหน้าประตูโรงเรียนในวันแรกของการเป็นอาจารย์คือนักเรียนที่ต้องการลาออก จุดร่วมของคนสองคนซึ่งแตกต่างกันสุดขั้วทุกด้านมีแค่นิสัย 'แสดงความรู้สึกไม่เก่ง' เท่านั้นเอง
ความรักระหว่างอาจารย์คณิตศาสตร์ผู้มุ่งมั่นกับนักเรียนบ้าดีเดือดค่อยๆ เริ่มต้นขึ้นแล้ว
18,666

อัพเดท ประจำวัน วันอังคาร

สลับตอน

ติดตาม