×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

new titles เรื่องใหม่
hit titles เรื่องฮิต
new titles เรื่องใหม่
hit titles เรื่องฮิต
new titles เรื่องใหม่
hit titles เรื่องฮิต
new titles เรื่องใหม่
hit titles เรื่องฮิต
new titles เรื่องใหม่
hit titles เรื่องฮิต
new titles เรื่องใหม่
hit titles เรื่องฮิต
new titles เรื่องใหม่
ราชันตกสวรรค์กับดินแดนล่มสลาย

ราชันตกสวรรค์กับดินแดนล่มสลาย

ณ ป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีแต่ เหล่าสตรีผู้ถูกเรียกว่า แม่มดอาศัยอยู่ พวกเธอต้องต่อสู้กับมนุษย์อยู่แทบจะตลอดเวลา พวกเธอหลบหนีพวกมนุษย์และถูกรุกรานจนเกือบจะล่มสลาย แต่ทว่าวันหนึ่ง วันที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น

Kou Maisaka / Mayu Muramatsu, Youta

hit titles เรื่องฮิต
new titles เรื่องใหม่
hit titles เรื่องฮิต