×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

ไม่อาจหวนคืน ไม่อาจหวนคืน

ไม่อาจหวนคืน

รายละเอียดคอนเทนต์
RedHong / MuGongJin BL, Korea
"“เจ้าไม่อาจกล่าวเท็จกับข้าได้”
ในปีที่ห้าแห่งอาณาจักรชาง องค์จักรพรรดิซันผู้ซึ่งนำความผาสุกมาสู่โลกที่แสนกลลาหลได้ปลอมตัวและหวนกลับมาที่ชางชอนซอง
เหตุบังเอิญทำให้พระองค์ได้พบและหลงใหลในตัวคัง เทวดาตกสวรรค์ที่ต้องมาอยู่ในร่างของมนุษย์
คังพยายามตีตัวออกห่างจากซันเพราะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาเป็นสิ่งต้องห้าม
หากเรื่องที่คังเป็นเทวดาแพร่งพรายออกไป เขาจะต้องถูกสำเร็จโทษ
ด้วยเหตุที่คังไม่อาจขัดพระบัญชาได้ เขาจึงต้องโป้ปดต่อองค์จักรพรรดิ
view count: 1.7K heart count: 70

อัพเดท ประจำวัน วันศุกร์

สลับตอน

ติดตาม

    ขออภัย คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้