×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

พันธสัญญามนตราแห่งสองเรา พันธสัญญามนตราแห่งสองเรา

พันธสัญญามนตราแห่งสองเรา

รายละเอียดคอนเทนต์
Shimashima Romance, Fantasy, Japan, Action
"อดีตจอมเวทร้ายและจอมเวทดีกลับมาเกิดใหม่และได้พบกันอีกครั้ง เปิดม่านเรื่องราวทั้งหมด

การพบกันครั้งนี้เป็นทั้งการ ""เริ่มต้นใหม่"" และ ""จุดจบ"" ที่เกี่ยวพันกับชีวิตของทั้งสอง"
15,505

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์

สลับตอน

ติดตาม