×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

ปรารถนารักใต้เงาหลิว ปรารถนารักใต้เงาหลิว

ปรารถนารักใต้เงาหลิว

รายละเอียดคอนเทนต์
sue / Moscareto BL, Korea
เพื่อจะแก้อคติที่มีต่อตนเอง 'ลีรก' องค์ชายสองแห่งเกาหลีผู้เป็นอัลฟ่าจึงตัดสินใจหมั้นหมายกับ 'ฮันซังยูล' ลูกชายคนเล็กของประธานบริษัทยาที่มีอิทธิพล โดยที่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังของบริษัทนี้และเบื้องหลังของฮันซังยูลมีอะไรมากกว่าที่คิด
9,948

อัพเดท ประจำวัน วันเสาร์

สลับตอน

ติดตาม