×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

UNDER THE GREENLIGHT UNDER THE GREENLIGHT

UNDER THE GREENLIGHT

รายละเอียดคอนเทนต์
JAXX BL, Korea
เพราะถูกชะตาตั้งแต่แรกเจอ 'แมทธิว' นักศึกษาภาควิชาประติมากรรม จึงยื่นข้อเสนอให้ 'จิน' ชายหนุ่มจากสังคมฝั่งมืดมาเป็นแบบให้ และเงื่อนไขของจินก็ทำให้ความสัมพันธ์อันซับซ้อนของพวกเขาเริ่มต้นขึ้น
46,768

อัพเดท ประจำวัน วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม