×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

คู่มือการสอนอ่านภาษาไทยด้วยชุด ดอกจานอ่านคำ คู่มือการสอนอ่านภาษาไทยด้วยชุด ดอกจานอ่านคำ

คู่มือการสอนอ่านภาษาไทยด้วยชุด ดอกจานอ่านคำ

รายละเอียดคอนเทนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Life, Thai
คู่มือการสอนอ่านภาษาไทยด้วยชุด ดอกจานอ่านคำ สอนภาษาไทยอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเบื้องต้นสำหรับผู้สอนภาษาไทย ด้วยวิธีสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำและการอ่านแบบองค์รวม เป็นวิธีช่วยให้เข้าใจในหลักภาษาไทยได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เริ่มเรียนภาษาไทยเบื้องต้นและซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ด้วยเนื้อหาและขั้นตอนที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยเริ่มจากง่ายไปหายาก
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม

ขออภัย คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้