×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

Love Storm (ENG) Love Storm (ENG)

Love Storm (ENG)

รายละเอียดคอนเทนต์
MAME BL, Thai
When ‘Rain’ starts to sincerely appreciate a senior for his kindness, fate lets him see the other side of that senior that no one else has ever seen. Finally, Rain declares war.
“You’ve been nice to everyone but me! I’ll reveal your true colors to everyone!”
However, as strange as it seems, the more he resists, the more he impresses his foe. The farther he runs away, the faster the foe chases after him. Rain desperately tries to figure out the
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม

ขออภัย คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้