×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

Alternative Parenting เลี้ยงลูกทางเลือก Alternative Parenting เลี้ยงลูกทางเลือก

Alternative Parenting เลี้ยงลูกทางเลือก

รายละเอียดคอนเทนต์
อุ้ม-สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท Life, Thai
"Alternative Parenting เลี้ยงลูกทางเลือก" ครบถ้วนในประเด็นสำคัญของทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์หลายชุดด้วยกัน อันได้แก่ แนวการพัฒนาเด็กที่เป็นองค์รวม (Holistic) แนวคิดการเรียนรู้บนพื้นฐานการทำงานของสมอง (Brain Based Learning) แนวคิดการพัฒนาเด็กโดยเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Approach) แนวคิดบนพื้นฐานการทำหน้าที่ของสมอง 8 ด้าน (8 Brain Functions) และมีประเด็นอื่น ๆ อีกที่ลึกกว่านั้น ซึ่งมีความหมายต่อจิตวิญญาณมากกว่าทฤษฏีทั้งหมดที่เอ่ยมาข้างต้น
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม

ขออภัย คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้