×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

พระชัยวัฒน์และพระแก้วประจำรัชกาล พระชัยวัฒน์และพระแก้วประจำรัชกาล

พระชัยวัฒน์และพระแก้วประจำรัชกาล

รายละเอียดคอนเทนต์
ส.พลายน้อ Thai, Life
ในบรรดาประเทศที่เคยมีพระมหากษัตริย์ปกครองและนับถือพระพุทธศาสนา มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระชัยวัฒน์และพระแก้วไว้สักการบูชาและถือเป็นประเพณีสืบต่อมา พระพุทธรูปดังกล่าวเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวัง คนภายนอกไม่มีโอกาสได้เห็น นอกจากจะอัญเชิญออกมาประกอบพระราชพิธีภายนอกพระบรมมหาราชวังในบางครั้งบางคราว ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เข้าใจผิดคิดว่าพระชัยวัฒน์หรือพระไชยเป็นพระพุทธรูปแบบเดียวกับพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาไปก็มี
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม

ขออภัย คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้