×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

ท่องจำ 5 นาที ก่อนนอน เคมี ม.ปลาย ท่องจำ 5 นาที ก่อนนอน เคมี ม.ปลาย

ท่องจำ 5 นาที ก่อนนอน เคมี ม.ปลาย

รายละเอียดคอนเทนต์
Gakken/อังคณา รัตนจันทร์ Life, Japan
การท่องจำก่อนนอนเป็นวิธีที่ทำให้ความทรงจำฝังแน่นที่สุด” มาใช้ ซึ่งเป็นเวลาที่
เหมาะสมกับการท่องจำให้เกิดประโยชน์ และทบทวนจุดสำคัญของเนื้อหาวิชาเคมี
ชั้น ม.ปลายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน้าแรกเป็นหัวข้อ “ท่องจำคืนนี้” รวบรวม
เนื้อหาสำคัญแสดงเป็นรูปภาพและการเล่นคำเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ส่วนหน้าที่ 2 เป็น
หัวข้อ “เนื้อหาคืนนี้” อธิบายเนื้อหาในหน้าแรกอย่างละเอียดโดยใช้ประโยคที่เข้าใจง่าย
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม

ขออภัย คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้