×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

ตัวฉันกับวันสิ้นโลก ตัวฉันกับวันสิ้นโลก

ตัวฉันกับวันสิ้นโลก

รายละเอียดคอนเทนต์
Sunaho Tobe / Romeo Tanaka แฟนตาซี, Zenshu Ai
มนุษยชาติอย่างพวกเรากำลังเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยอย่างช้าๆ ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา โลกกลายเป็นของ “คุณภูต” ไปเรียบร้อยแล้ว เหล่าภูตที่มีความสูงเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ส่วนหัวใหญ่เกือบจะเท่าตัว สติปัญญาเฉียบแหลมและชอบขนมเป็นที่สุด ฉันเป็น “อนุญาโตตุลาการ” ขององค์กรสหประชาชาติมีหน้าที่สำคัญในการไกล่เกลี่ย เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และคุณภูตเหล่านั้น หลังกลับมายังหมู่บ้านคุสุโนกิบ้านเกิด คิดว่ามันต้องเป็นงานสบายแน่ๆ เพราะปู่ยังทำหน้าที่นี้ได้
1

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม