×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

นายฉลาดน้อยกับหัวใจคุณ นายฉลาดน้อยกับหัวใจคุณ

นายฉลาดน้อยกับหัวใจคุณ

รายละเอียดคอนเทนต์
สุชาญ วงศ์ลิขิตปัญญา Thai, Life
นายฉลาดน้อยกับหัวใจคุณ ถือเป็นการรวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนบรรจงออกแบบและจัดวางในการสร้างสรรค์อย่างมีประเด็น เป็นความต่อเนื่องเชิงการเปรียบเทียบ โดยมีคุณค่าแห่งสถานะชีวิตเป็นเป้าหมายสำคัญในการนำเสนอของผู้เขียน สัมผัสฝีมือการสื่อสารเรื่องราวและสร้างอำนาจในการคล้อยตาม อันเป็นประโยชน์สุขต่อมโนสำนึกในชีวิตได้ หรือาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นเรื่องสั้นที่สามารกระตุ้นพลังด้านลึกแห่งจิตใจของผู้อ่าน เป็นแรงผลักดันให้ชีวิตได้ค้นพบตัวตนแห่งตนได้อย่างชัดเจน
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม