×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

Sweet Sweet Blood ป่วนหัวใจแวมไพร์ฮันเตอร์ Sweet Sweet Blood ป่วนหัวใจแวมไพร์ฮันเตอร์

Sweet Sweet Blood ป่วนหัวใจแวมไพร์ฮันเตอร์

รายละเอียดคอนเทนต์
wmarwan & junhua End, Fantasy, Korea, Romance
ชิมแจฮีแวมไพร์ที่อยากกลับมาเป็นมนุษย์ ในวันที่หิวโซเขาพบกับแวมไพร์ฮันเตอร์อย่างควอนแทอุนที่เสนอจะมอบเลือดให้ แต่ถึงอย่างนั้นชิมแจฮีก็ยังคงหวาดระแวงว่าสักวันอาจจะโดนฮันเตอร์อย่างควอนแทอุนฆ่าตาย
27,460

จบ

สลับตอน

ติดตาม