×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

พิศุทธิ์เสียง สำเนียงสวรรค์ พิศุทธิ์เสียง สำเนียงสวรรค์

พิศุทธิ์เสียง สำเนียงสวรรค์

รายละเอียดคอนเทนต์
MARIMO RAGAWA Vibulkij, On-going, Romance, Japan, Drama
ซาวามูระ เซ็ตสึ นักดนตรีซึงารุชามิเซ็งสูญเสียคุณตาผู้เป็นเหมือนอาจารย์ทำให้ไม่พบเสียงที่ควรบรรเลง จึงได้ออกตามหาเสียงในวิถีแห่งตน
11

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม