×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

Prejudice Prejudice

Prejudice

รายละเอียดคอนเทนต์
devilray Horror/ Mystery, On-going, Drama, Action, Thai
ถ้าสังคมคือรังไหม เด็กก็คือตัวอ่อนที่จะกลายเป็นผีเสื้อแต่ดักแด้บางตัวไม่เป็นเช่นนั้น นี่คือเรื่องราวของอาชญากรรมที่เกิดจากการลอกคราบที่ไม่สมบูรณ์
806

จบ

สลับตอน

ติดตาม