×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

ล่าขุมทรัพย์อาเซียน ล่าขุมทรัพย์อาเซียน

ล่าขุมทรัพย์อาเซียน

รายละเอียดคอนเทนต์
สุภฤกษ์ บุญกอง และคณะ Thai, ตลก, Life
เพื่อช่วยกันไขปริศนาของครูใหญ่ไพบูลย์ ผู้ต้องการยุบ
ห้องบ๊วยเค็ม ปริศนาสุดโหดหินต่างๆ ถูกงัดออกมา
เพื่อหาทางขับไล่ครูฟ้าและเด็กๆ แก๊งบ๊วยเค็ม
ที่โหล่แห่งโรงเรียนเลิศปัญญาศึกษา เช่น ปริศนาแห่งเวียงจันทน์
ปริศนาแห่งลาวใต้ โดยมีครูเดชและคำลี่ ไกด์สาวชาวลาวคอยช่วยเหลือ
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม