×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

เมมฟิสโต พรสาปซาตาน เมมฟิสโต พรสาปซาตาน

เมมฟิสโต พรสาปซาตาน

รายละเอียดคอนเทนต์
YAHREA / CLASSIC TIME Thai, Punica, แฟนตาซี
เมื่อซาตานในร่างเด็กสาว "เมมฟิสโต" ยอมปวารณาตนเป็นข้ารับใช้ของศาสตราจารย์เฒ่า ผู้ศึกษาความดีมาทั้งชีวิตอย่าง "เฟาสต์" เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างคุณงามความดีและความชั่วร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น พรจากซาตานคือกับดักที่ล่อลวงด้วยมนตร์เสน่ห์แห่งบาป พันธสัญญาระยะเวลา 2 ปีจะเป็นเครื่องพิสูจน์ศรัทธาที่เฟาสต์มีต่อพระเจ้า หากชนะเดิมพัน เขาจะได้ก้าวเข้าสู่สวรรค์ และได้รับการสรรเสริญเยี่ยงนักบุญ แต่หากแพ้ละก็...
7

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม