×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

จางกง ยอดบุรุษไขคดี จางกง ยอดบุรุษไขคดี

จางกง ยอดบุรุษไขคดี

รายละเอียดคอนเทนต์
QianErBai / DaFengGuaGuo China, Horror / Mystery
หลานเจวี๋ยรองเสนาบดีกรมพิธีได้บังเอิญมาพบกับจางผิง บัณฑิตยากจนที่เข้าไปพัวพันกับคดีพิศดาร จนได้แสดงทักษะการไขคดีจนเป็นที่ประจักษ์
6,888

อัพเดท ประจำวัน วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม