×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

LOVELESS CABIN กระท่วมลวงรัก LOVELESS CABIN กระท่วมลวงรัก

LOVELESS CABIN กระท่วมลวงรัก

รายละเอียดคอนเทนต์
Trajan Thai, End, Fantasy, Romance, Nabu
ฟีโรโมนของอัลฟาคิงมีพิษรุนแรงกว่าอัลฟาปกติ และสยบลงทุกกลิ่น รวมถึงของอัลฟาคนอื่นๆ กลิ่นของคิง
คือกลิ่นที่อัลฟาเองก็ยังมิอาจปฏิเสธได้…
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม