ยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่
นักเขียน : รวมนักเขียนนานมีบุ๊คส์

อ่านการ์ตูน

title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title

3วินาที

คอนเทนต์ทุกเรื่องสามารถอ่านผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือได้ทั้งหมด

รายการตอน

แนะนำนักเขียน

รวมนักเขียนนานมีบุ๊คส์
"แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเกี่ยวกับยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ ยานยนต์พลังงานทางเลือก ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ยานยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ และยานยนต์ล้อเดียว นวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรียนรู้การนำพลังงานทางเลือกและกระบวนการคิดเชิงออกแบบเชื่อมโยงการพัฒนายานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์จากนักวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือสร้างชิ้นงาน"

เขียนคอมเมนต์คอมเมนต์ทั้งหมด (0)

0จำนวนตัวอักษรตอนนี้ / ตัวอักษรทั้งหมด 400 ตัวอักษร

หัวข้อรายการคอมเมนต์

เรียงตามอันดับการแนะนำ

เรียงตามอันดับการอัพเดท

'ยานยน...' ถ้าเป็นแฟนตัวจริง ห้ามพลาด