×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

ยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ ยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่

ยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่

รายละเอียดคอนเทนต์
รวมนักเขียนนานมีบุ๊คส์ Life, Thai
แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเกี่ยวกับยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ ยานยนต์พลังงานทางเลือก ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ยานยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ และยานยนต์ล้อเดียว นวัตกรรมแห่งอนาคต ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรียนรู้การนำพลังงานทางเลือกและกระบวนการคิดเชิงออกแบบเชื่อมโยงการพัฒนายานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์จากนักวิจัย
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม

ขออภัย คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้