×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

SUPER COACHING SUPER COACHING

SUPER COACHING

รายละเอียดคอนเทนต์
วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา Life
การโค้ชคือทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 เพราะการโค้ชไม่ใช่การสั่งสอน หรือการชักจูงให้อีกฝ่ายเดินตามความสำเร็จของตัวเอง แต่คือ “การกระตุ้นการค้นพบและ การดึงศักยภาพของอีกฝ่ายออกมา” ดังนั้น ไม่ว่าใครก็โค้ชผู้อื่นได้หากมีความปรารถนาที่จะเห็นคนคนนั้นประสบความสำเร็จในแบบที่เขาเลือกเอง
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม

ขออภัย คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้