×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

มามุดโลก มามุดโลก

มามุดโลก

รายละเอียดคอนเทนต์
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา Thai, Life
โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ทุกการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีผู้คนที่ต้องเสียสละ เราอาจต้องสละความสุขสบายส่วนตัวลง เพื่อให้สังคมส่วนรวมดีขึ้น การรักษ์โลกก็เช่นเดียวกัน ร่วมมุดโลกไปกับเด็กหญิงตะเกียง เพื่อสำรวจ ‘สังคมปลวก’ แมลงที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแต่กำลังจะสูญพันธุ์เพราะน้ำมือมนุษย์
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม

ขออภัย คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้