กินผิด ชีวิตป่วย
นักเขียน : Grace Chen (Chen Yue Ching) / ชาญ ธนประกอบ

อ่านการ์ตูน

title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title

3วินาที

คอนเทนต์ทุกเรื่องสามารถอ่านผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือได้ทั้งหมด

รายการตอน

แนะนำนักเขียน

Grace Chen (Chen Yue Ching) / ชาญ ธนประกอบ
"หนังสือเล่มนี้เป็นดั่งคัมภีร์อาหารเพื่อสุขภาพ กล่าวถึงกฎการกิน 6 ประการที่จะทำ
ให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น รวมถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคหรือความผิดปกติ
ของร่างกาย อีกทั้งแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยการกิน พร้อมเมนูอาหารทั้งหมด
82 เมนูที่เหมาะกับผู้ป่วย แต่ละโรคและคนกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่มีภาวะความดัน
น้ำตาล และไขมันในเลือดสูง ไปจนถึงเด็กและสตรี อีกทั้งยังสอดแทรกเรื่องราวของคนที่เคย
รักษาโรคด้วยเมนูเพื่อสุขภาพดังกล่าวแล้วหายป่วย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่อยากหันมาดูแล
สุขภาพด้วยอาหารการกิน"

เขียนคอมเมนต์คอมเมนต์ทั้งหมด (0)

0จำนวนตัวอักษรตอนนี้ / ตัวอักษรทั้งหมด 400 ตัวอักษร

หัวข้อรายการคอมเมนต์

เรียงตามอันดับการแนะนำ

เรียงตามอันดับการอัพเดท

'กินผิ...' ถ้าเป็นแฟนตัวจริง ห้ามพลาด