×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

กินผิด ชีวิตป่วย กินผิด ชีวิตป่วย

กินผิด ชีวิตป่วย

รายละเอียดคอนเทนต์
Grace Chen (Chen Yue Ching) / ชาญ ธนประกอบ China, Life
หนังสือเล่มนี้เป็นดั่งคัมภีร์อาหารเพื่อสุขภาพ กล่าวถึงกฎการกิน 6 ประการที่จะทำ
ให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น รวมถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคหรือความผิดปกติ
ของร่างกาย อีกทั้งแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยการกิน พร้อมเมนูอาหารทั้งหมด
82 เมนูที่เหมาะกับผู้ป่วย แต่ละโรคและคนกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่มีภาวะความดัน
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม

ขออภัย คุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้