×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

95 แนวข้อสอบ O-net คณิต ม.ต้น 95 แนวข้อสอบ O-net คณิต ม.ต้น

95 แนวข้อสอบ O-net คณิต ม.ต้น

รายละเอียดคอนเทนต์
ชิราวุธ บุญพั้ว (ครูพี่อาเทอร์) Life, Thai
95 แนวข้อสอบ O-NET คณิต ม.3 ที่ออกบ่อยที่สุด สรุปเนื้อหาวิชาคณิตชั้น ม.ต้น ที่นิยมออกสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ภายในประกอบด้วยเรื่องจำนวนและการดำเนินการ การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น ระหว่างอ่านเนื้อหาก็ฝึกทำโจทย์ O-NET ย้อนหลังและแบบฝึกหัด เมื่อจบบทแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดท้ายบทแบบจุใจเพื่อซ้อมก่อนลงสนามสอบจริง บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าจะจำสูตรไม่แม่น ตีโจทย์ไม่แตก เพราะเฉลยละเอียด เป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่ายและอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม