×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

สอนต่อกันพลาแบบมืออาชีพ NOMOKEN 3 สอนต่อกันพลาแบบมืออาชีพ NOMOKEN 3

สอนต่อกันพลาแบบมืออาชีพ NOMOKEN 3

รายละเอียดคอนเทนต์
Ken-ichi Nomoto/ไมตรี เมธเศรษฐ Japan, Life, DEXpress
"สอนต่อกันพลาแบบมืออาชีพ NOMOKEN 3 หนังสือคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นมืออาชีพในการต่อกันพลา โดยจะแนะนำทั้งในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เทคนิคการลงสีในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งปากกา พู่กัน และแอร์บรัช รวมถึงเทคนิคในการดัดแปลงชุดคิทในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการสร้างขึ้นเองจากศูนย์ ปิดท้ายด้วยเทคนิคการจัดแสดงผลงานแบบพื้นฐานด้วย
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

สลับตอน

ติดตาม