×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

120 แนวข้อสอบ O-NET วิทย์ ม.3 ที่ออกบ่อยที่สุด 120 แนวข้อสอบ O-NET วิทย์ ม.3 ที่ออกบ่อยที่สุด

120 แนวข้อสอบ O-NET วิทย์ ม.3 ที่ออกบ่อยที่สุด

รายละเอียดคอนเทนต์
ฉัตรชนก จันทร์พุฒ (ครูพี่ตาล) Thai, Life
120 แนวข้อสอบ O-NET วิทย์ ม.3 ที่ออกบ่อยที่สุด สรุปเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์ชั้น ม.ต้นที่นิยมออกสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ภายในประกอบ
ด้วยเนื้อหาสาระเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ
ระหว่างอ่านเนื้อหาก็ฝึกทำโจทย์ O-NET ย้อนหลัง เมื่อจบบทแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัด
ท้ายบทแบบจุใจเพื่อซ้อมก่อนลงสนามสอบจริง บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าจะจำ
สูตรไม่แม่น ตีโจทย์ไม่แตก เพราะเฉลยละเอียด เป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย และ
อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม