×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

The Hound Dogs กลุ่มสุนัขล่าเนื้อพันธุ์ดุ The Hound Dogs กลุ่มสุนัขล่าเนื้อพันธุ์ดุ

The Hound Dogs กลุ่มสุนัขล่าเนื้อพันธุ์ดุ

รายละเอียดคอนเทนต์
JabberWocky Thai, Drama, Horror/ Mystery, Action, End
โลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีการแพทย์ก้าวไกลเกินหยุดยั้ง กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และเภสัชกรชื่อดังจากทั่วโลกรวมตัวกันสร้างยากระตุ้นชื่อว่า NIMA ที่สามารถดึงความสามารถเฉพาะทางของผู้ใช้ยาออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่น เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ยานี้ไปสร้างประโยชน์ ก่อให้เกิดจลาจลและโศกนาฏกรรม ปัญหาทั้งหมดทำให้เกิดโครงการฝึกฝนเด็กที่มีความสามารถพิเศษในการสังหารและปราบปรามศัตรูที่ชื่อว่า “Hound Dogs” หรือ “กลุ่มสุนัขล่าเนื้อ"
121

อัพเดท ประจำวัน วันศุกร์

สลับตอน

ติดตาม