×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

ชุด นิทาน Steam ชุด นิทาน Steam

ชุด นิทาน Steam

รายละเอียดคอนเทนต์
Jonathan Litton / ณิชาภัทร กุลประเสริฐ และ วิชุดา โอภาสโศภณ United States, Life
สนุกไปกับนิทานสร้างความรู้ส่งเสริมกระบวนการ STEAM แต่ละเล่มประกอบไปด้วยนิทานสุดสนุก เรื่องราวของมีนกับเจน นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยที่ต้องพบเจออุปสรรคมากมาย แต่พวกเขาก็เอาชนะความยากลำบากเหล่านั้นด้วยแนวคิดตามหลัก วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) และคณิตศาสตร์ (Maths) ท้ายเล่มมีคำถามทบทวนความรู้ เสริมสร้างเชาวน์ปัญญา เหมาะอย่างยิ่งกับเด็กปฐมวัยที่ต้องเริ่มเรียนรู้กระบวนการ STEAM
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม