×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

มือเท้าชา รักษาหายได้ด้วยตนเอง มือเท้าชา รักษาหายได้ด้วยตนเอง

มือเท้าชา รักษาหายได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดคอนเทนต์
ซะกะอิ ชินตะโร (Sakai Shintaro) / ภัทรสร คูร์พิพัฒน์ Life, Japan
หนังสือ มือเท้าชา รักษาหายได้ด้วยตนเอง! เล่มนี้นำเสนอทางเลือกใหม่ในการรักษาโรค
มือเท้าชา ตามแนวทางของนายแพทย์ซะกะอิ ชินตะโร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดอาการปวด
และบาดเจ็บในกระดูกและกล้ามเนื้อ รวบรวมโรคที่เป็นสาเหตุอาการมือเท้าชาเอาไว้ครบถ้วน
สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง ทั้งยังชี้ให้เห็นสาเหตุแท้จริงของอาการเหน็บชาที่คนมักมองข้ามไป แค่
ลองทำแบบทดสอบง่าย ๆ ตอนต้นเล่ม ก็ตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่าตนเองมีอาการเข้าข่ายโรคใด
แล้วค่อยเลือกปฏิบัติตามท่ายืดเ
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม