×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

รองเท้ากลางสายฝน รองเท้ากลางสายฝน

รองเท้ากลางสายฝน

รายละเอียดคอนเทนต์
แพรพลอย Life, Thai
เรื่องสั้น 25 เรื่อง ที่จะทำให้ผู้อ่านได้พบความสุขจากการมองเห็นด้านบวกของอุปสรรคต่าง ๆ เพราะบ่อยครั้งคนเรามักมองเห็นแต่ด้านลบของปัญหา ทำให้เกิดอคติในใจจนหาทางแก้ไขไม่เจอ ลองมองชีวิตในมุมบวกดูบ้าง แล้วจะพบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเลย หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านมีความสุขกับปัจจุบันมองเห็นความสามารถและคุณค่าของตนเอง รู้จักรักและอภัยและรู้ว่ากำาลังใจมีอยู่รอบตัว
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม