×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

กำลังใจไม่เคยจาง กำลังใจไม่เคยจาง

กำลังใจไม่เคยจาง

รายละเอียดคอนเทนต์
มะหมา & นกบินเดี่ยว Thai, Life
รางวัลชมเชย Nanmeebooks Awards ประเภทเรื่องสั้นสร้างแรงบันดาลใจ ปี 2554 เรื่องสั้นทั้ง 15 เรื่อง ถ่ายทอดเรื่องราวในสังคมปัจจุบัน แม้ต่างคนต่างอยู่ ไมตรีที่มีต่อกันก็เจือจางลง แต่ผู้เขียนกลับมองเห็นแง่มุมดีๆที่ซ่อนอยู่ และหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจรรโลงสิ่งดีๆให้คงอยู่ต่อไป จึงร้อยเรียงเรื่องราวความคิดเพื่อชักชวนให้เราทำดี มีน้ำใจต่อกัน และส่งต่อความดีสู่คนรอบข้าง
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม