หิมาลายัน
นักเขียน : ประภัสสร เสวิกุล

อ่านการ์ตูน

title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title
title

3วินาที

คอนเทนต์ทุกเรื่องสามารถอ่านผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือได้ทั้งหมด

รายการตอน

แนะนำนักเขียน

ประภัสสร เสวิกุล
"นวนิยายของประภัสสร เสวิกุล ที่นำมาตีพิมพ์ใหม่
เรื่องราวการแก่งแย่งชิงดีในรั้วอารามหลวง การช่วงชิงอำนาจ
พลัง และความรัก ที่สะท้อนกิเลสและเบื้องลึกในจิตใจมนุษย์
แฝงด้วยความเชื่อและวิถีชีวิตของชนเผ่าแห่งอาณาจักรจูปาดาวา
กลางเทือกเขาหิมาลัย"

เขียนคอมเมนต์คอมเมนต์ทั้งหมด (0)

0จำนวนตัวอักษรตอนนี้ / ตัวอักษรทั้งหมด 400 ตัวอักษร

หัวข้อรายการคอมเมนต์

เรียงตามอันดับการแนะนำ

เรียงตามอันดับการอัพเดท

'หิมาล...' ถ้าเป็นแฟนตัวจริง ห้ามพลาด