บ้านพักยมฑูต

บ้านพักยมฑูต

รายละเอียดคอนเทนต์
เถี่ย จู้ Fantasy, Taiwan, Teens-School Life, Horror/ Mystery, End, Drama
คนเราเมื่อตายแล้วจะถูกส่งไปที่แม่น้ำยมโลก ดื่มน้ำซุปยายเมิ้งเพื่อลืมเรื่องราวในอดีต ซึ่งที่นี่เองมีบ้านพักที่เปิดกิจการให้กับวิญญาณทั้งหลาย
ถูกใจ 9,102

จบบริบูรณ์.

รายการตอน