Boss

Boss

รายละเอียดคอนเทนต์
Han Jung Korea, Drama, Action, On-going, Gag/ Comedy
ต้องกล้าบ้าบิ่นขั้นไหน ถึงไปดักปล้นเงินแก๊งมาเฟียตระกูลใหญ่
จนต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องวุ่นของเหล่ามาเฟียสุดแสนอันตราย
งานนี้ 'แจ็ค' จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม...
ถูกใจ 233

อัพเดทประจาวัน ประจำวัน วันอังคาร

รายการตอน