World of the Deathsticks ไม้แห่งความตาย

World of the Deathsticks ไม้แห่งความตาย

รายละเอียดคอนเทนต์
Jonathon Siminoe Fantasy, On-going, Romance, Action, Thai, Horror/ Mystery
กลุ่มนักฟุตบอลชาวอเมริกันเดินทางมาเที่ยวและหาเพื่อนที่เมืองไทย ทว่าเกิดคลื่นสึนามิโจมตีเรือที่พาพวกเขาไปดำน้ำ ทำให้พวกเขาและผู้โดยสารบนเรือคนอื่นถูกพาไปยังโลกของวอน...โลกของไม้แห่งความตาย
ถูกใจ 616

อัพเดทประจาวัน ประจำวัน วันจันทร์

รายการตอน