THE คาเฟ่สุดพิลึก

THE คาเฟ่สุดพิลึก

รายละเอียดคอนเทนต์
Sakamoto Toshikazu Japan, Drama, Lifestyle , On-going, Gag/ Comedy
การเจรจาอย่างเงียบๆและจะเป็นยังไงก็ได้ของเจ้าของคาเฟ่และลูกค้า
ที่มาใช้บริการ จะทำให้หัวใจที่เหนื่อยล้าของท่านรู้สึกดีขึ้น (มั้งนะ)
ถูกใจ 1,482

อัพเดทประจาวัน ประจำวัน วันเสาร์

รายการตอน