Fake Tiger

Fake Tiger

รายละเอียดคอนเทนต์
Nin On-going, Drama, Thai
ในโลกที่มนุษย์กลายพันธุ์อยู่ร่วมปะปนกับมนุษย์ เหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพลังอันโดดเด่น
มักใช้พลังนั้นในทางที่ผิด ซึ่งผู้ที่จะหยุดพวกเขาได้ก็คือ
เหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ด้วยกันเอง องค์กรฮีโร่จึงได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว
ถูกใจ 23,673

อัพเดทประจำวัน วันเสาร์

รายการตอน