W

W

รายละเอียดคอนเทนต์
Yellow book Fantasy, Lifestyle , On-going, Action, Taiwan, Gag/ Comedy
อดีตกับปัจจุบันเชื่อมต่อกัน จากคดีฆ่าตัวตายของเด็กคนหนึ่งกับการผจญภัยในโลกดึกดำบรรพ์ ทุกสิ่งล้วนเกี่ยวข้องกับ W ทั้งนั้น
ถูกใจ 1,403

หยุดเรื่องที่กำลัง.

รายการตอน