Ghost Stocker คู่แสบซ่าท้าผี

Ghost Stocker คู่แสบซ่าท้าผี

รายละเอียดคอนเทนต์
Saiki Shiro Action, Japan, Teens-School Life, Fantasy, On-going
การพบพานระหว่างเด็กหนุ่มสาวและสุดยอดพลังที่เปลี่ยนวิญญาณให้มีรูปร่างขึ้นมา โลกที่เคยเห็นก็พลันเปลี่ยนไปด้วย
ถูกใจ 17,538

อัพเดทประจาวัน ประจำวัน วันพฤหัสบดี

รายการตอน