×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

ภรรยาสำรอง ภรรยาสำรอง

ภรรยาสำรอง

รายละเอียดคอนเทนต์
เกี้ยวเกล้า Romance, Thai, End, Drama
บ่วงพันธสัญญาผูกมัดให้เขากับหล่อนต้องอยู่ด้วยกัน...หาใช่ความรัก เพียงแค่เศษใจที่เขายื่นมาให้ก็มีค่าอย่างมหาศาลแล้วสำหรับผู้หญิงที่เป็นได้แค่ภรรยาสำรอง และคงไม่มีวันได้เป็นตัวจริงของเขาอย่างแน่นอน
5,337

อัพเดท ประจำวัน วันอังคาร

สลับตอน

ติดตาม