×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

อริตวรรธน์ ครุฑานาคา อริตวรรธน์ ครุฑานาคา

อริตวรรธน์ ครุฑานาคา

รายละเอียดคอนเทนต์
จำปาลาว Fantasy, Thai, Romance, End
“เจ้าพี่เพคะ.. น้องเป็นหญิงมิอาจพูดได้ว่ากล้าหาญชาญชัย ที่จะเอ่ยวาจาบอกรักบุรุษใดเพียงแค่แรกพบ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้น้องมิเสียใจเลย เพราะน้องรู้ดีว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเจ้าพี่ เกิดมาเพื่อรักบุรุษที่อยู่ตรงหน้านี้
หากในวันนี้น้องต้องเก็บกลืนความอายเอาไว้ เพราะถ้าไม่ได้บอกความในใจที่มีให้เจ้าพี่ได้รับรู้ น้องเองก็มิรู้ได้ว่ารุ่งอรุณของวันพรุ่งจะยังคงมีโอกาสหรือไม่
ปทุมมาวดีธิดานาคาตนนี้รักเจ้าพี่สุวรรณกายพญาครุฑเพคะ รักยิ่งชีวิต ยิ่ง
0

อัพเดท ประจำวัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

สลับตอน

ติดตาม