×

คอนเทนต์โปรด
อัพเดท

Obsession คลั่ง ‘รัก’ Obsession คลั่ง ‘รัก’

Obsession คลั่ง ‘รัก’

รายละเอียดคอนเทนต์
ไซบีเรียน Drama, End, Romance, Action, Thai
สำหรับแดน เควินคือยาเสพติดชนิดที่เขาไม่อาจขาดได้ ยิ่งได้เสพยิ่งโหยหา ยิ่งปรารถนาก็ยิ่งคลุ้มคลั่ง ทว่าเส้นทางสายนี้กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มีใครบางคนจ้องทำลายชีวิตของเควิน แดนจึงไม่อาจปล่อยให้คนของเขาเกิดอันตรายได้ หากปราศจากชายคนนี้ โลกทั้งใบก็ไร้ความหมาย ต่อให้ต้องฆ่า เขาก็ยินดีที่จะทำ
228

อัพเดท ประจำวัน วันศุกร์

สลับตอน

ติดตาม